wave logo cirkel

Legal

Bra att känna till om div Facebook interaktivitet och annat vad gäller integritet, sekretess och ansvaret för material som görs tillgängligt här.

  1. Din integritet är antagligen skyddad inom ramen för dina säkerhetsinställningar i din Facebook-profil.
  2. Det finns inga särskilda användarvillkor mer än att du håller dig till vårt intresseområde. Det är ganska brett, men vi tar oss friheten att få radera material som vi anser vara opassande eller passar bättre någon annanstans.
  3. Vi tillåter givetvis inte material som kan uppfattas som stötande för någon eller kränker någon individ eller grupp, oavsett religiös eller annan livsåskådning, sexuell läggning eller kön.
  4. Vad gäller copyright förbehåller vi (“Wave Action HB”) oss själva en exklusiv rätt till våra egna bilder och texter. Vill ni använda något av vårt material, texter eller bilder är ni välkomna med förfrågningar till info@waveaction.se.
  5. Våra logotyper
      är registrerade varumärken av Wave Action HB.
  6. thereal. är registrerat varumärke av Kjetil Gardshol.